دو میوه را با هم نخورید. اگر صبح سیب و عصر پرتقال بخوریم دنیا آخر نمی شود. مرحوم آشیخ نوح هم دوره ی ما بود گفت: در هند دکتری به او گفته بود دو میوه را باهم نخورید. آمیرزا سید علی صدرالحفاظی رعشه داشت. دکتر حاذقی به ایشان گفته بود: دو میوه را با هم نخورید.
در افطار و سحر یک رنگ غذا باید خورد مثلاً در مهمانی افطار می توان پنیر و مغز گردو را بدون تکلف خورد. مرحوم دکتر کوثری می گفت: سحرها خیلی مختصر و افطار غذای کامل می خورم. چون غذای پختنی آب می خواهد و در روز ماه رمضان نمی شود آب خورد، در نتیجه لب ها داغه می زند و یبوست می آید. بنده چندین سال بعد از آن که دکتر کوثری این مطلب را گفت، سحرها نان و دو استکان شیر می خوردم و بعد کوه می رفتم و تا افطار یک سره کار می کردم.
در یک کتاب طب قدیمی نوشته است: دو شیرینی مثل خرما و انجیر و دو ترشی را با هم نخورید. مردم به این دستور عمل نمی کنند و مبتلا هستند.