مربیان فواید جویدن کامل و مسواک را برای دانش آموزان توضیح دهند.
زیاد جویدن به سلامتی و آرام جویدن به آرامش روحی انسان کمک می کند.
نتایج خوب جویدن: آرامش زیاد، صبر زیاد در هر کار، سبک بودن، با مقدار کم سیر شدن، توجه بیشتر در نماز.
شخصی مهمان آقای بروجردی شد. می گفت: ایشان به قدری لقمه ها را کوچک بر می داشت و زیاد می جوید که می شد بگوئیم غذا نمی خورد. در مورد آرام خوردن خیلی باید تمرین کرد. در صورت خوب جویدن، غذا با آنزیم های بزاق دهان بیشتر مخلوط می شود و بهتر هضم می گردد و در نتیجه مقدار نیاز به غذا کم می شود. ویکتورپوشه می نویسد : به جای آن که به فرزندانتان بگوئید درس حفظ کنند، بگوئید : غذایشان را خوب بجوند. اگر غذا در اثر جویدن کامل به صورت مایع در آید، یبوست، زخم معده و…. از بین می رود.
گاهی یک دندان خراب آدم را به گور می برد. انسان از جهاز هاضمه فقط دندان را در اختیار دارد و باید آن ها را خوب نگه دارد تا بتواند غذا را خوب هضم کند.
بدون حافظه ی قوی کاری نمی شود کرد و یک راه آن جویدن کامل غذاست. راه آرامش در جویدن چیست؟ اگر خیلی گرسنه باشیم، معده غذا را با شتاب می طلبد. باید نیم ساعت قبل از غذا یک لیوان آب جرعه جرعه آشامید.
مسأله خوب جویدن را از همین ساعت به طور جدی شروع کنید به طوری که مدتی بعد از دیگران از غذا دست بکشید. مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم کبیر در قم در ماه رمضان به افطار دعوت می شد با مهمان ها شروع می کرد ولی چون آرام غذا را می جوید مهمان های دسته دوم می آمدند او هنوز غذایش را می خورد و نمی گفت: بد است. آری شخص فوق العاده باید کار فوق العاده کند. حالا سؤال این است که چرا سر سفره برخودمان مسلط نمی شویم که غذا را خوب بجویم؟ جواب: زیاد گرسنه بودن است و این دو چاره دارد: آنی و آتی. برنامه ی آنی آشامیدن یک لیوان آب نیم ساعت قبل از غذا است و برنامه آتی جویدن کامل غذا. چرا؟ چون وقتی غذا کامل جویده شد، اعصاب قوی می شود و در نتیجه ی اعصاب قوی قدرت تسلط می آید. اگر یک هفته عمل کنید به مقصد می رسید. امتحانش مجانی است. نگذارید خیلی گرسنه شوید. آری! بعد از مدتی در نتیجه ی جویدن کامل چون بدن غنی می شود با گرسنگی کامل هم بی اختیار نمی شوید.
در روایات ما آمده است: زیاد نشستن سر سفره مستحب و زیاد نشستن در مستراح مکروه است و موجب بواسیر می شود. در اروپا به این دستور عمل می کنند. بنده دیدم یک ساعت تمام سر سفره می نشینند و غذای مختصر را با شوخی و خنده تمام می کنند. ولی ما بر خلاف دستور پیشوایان دین با شتاب غذا می خوریم و به جای آن که سر سفره طول بدهیم، نیم ساعت یا بیشتر در مستراح می نشینیم و در پایان عمر هم مبتلا به بواسیر می شویم و گاهی بعد از عمل جراحی مرض عود می کند و مداوای آن مشکل است.
بعضی از خارجی ها خوردن غذا را خیلی طول می دهند. یکی به علت جویدن کامل، یکی اشتغالشان به خنده و تفریح. ما به جای این روش عاقلانه سر غذا با هم دعوا می کنیم که چرا غذا این جور است یا به تلویزیون و مناظر آدم کشی و… نگاه می کنیم. اگر بهترین غذا از نظر نوع و بهداشت و کیفیت با اوقات تلخی مصرف شود، سم می شود یعنی نه تنها فایده ندارد، بلکه باعث زخم معده و امراض دیگر می شود.