گروهى از پزشکان عقیده دارند تماشاى فیلم هاى مهیّج و پلیسى – مخصوصاً هنگام غذا خوردن – در جهاز هاضمه اثر بدى مى گذارد. هنگام غذا خوردن باید خون بیشترى متوجّه معده باشد ولى با تماشاى تلویزیون، خون متوجه مغز مى شود و این امر موجب بیمارى هاى جهاز هاضمه مى گردد. افراد عصبانى، مبتلا به زخم معده مى شوند. تحریکات شدید تلویزیونى هم، اعصاب معده را از حالت طبیعى خارج مى کند و باعث ایجاد زخم معده مى شود.
در کنگره ى کارشناسان تلویزیون در لوس آنجلس نیز اعلام گردید که اشعه ى کاتودیک تلویزیون در تماشاگران ایجاد رخوت و سستى مى کند.
دشمن مى خواهد شما بى تفاوت باشید، وقتى بى تفاوت شدید، مشروبات ساخت آن ها را مى خرید، اشیاى تجمّلى آن ها را مصرف مى کنید و از این راه در سال، میلیاردها تومان به آن ها سود مى رسانید!
خطرات ناشى از تلویزیون منحصر به بیمارى هاى جسمى نیست. یکی از اولیای دانش آموزان به من گفت: ۱۵ روز است با همسرم قهر کرده ام، واسطه شوید با من آشتى کند. زن را خواستم و گفتم: چرا با شوهرت قهر کردى؟ گفت: تقصیر خود اوست، تلویزیون خریده و به خانه آورده، بچّه ها فیلم هاى خشن مى بینند، اعصاب شان خراب شده و دیگر حرف گوش نمى کنند، این وضعیت براى من غیر قابل تحمّل است.
شوهر را خواستم و گفتم: تو خودت این کار را کردى، پس بگو: خودم کردم که لعنت بر خودم باد. تلویزیون را از خانه ات بیرون ببر. فورى تلویزیون را از خانه اش بیرون برد. پس از چند روز خودش آمد و به من گفت: خانه ى ما بهشت شد، همه ى دعواها و نزاع ها و قهرها از بین رفت.
دیدن صحنه هاى هیجان انگیز و محرّک شهوت، کودکان و نوجوانان را تحریک مى کند و در نتیجه براى اطفای شهوت، به راه هاى مختلف متوسل مى شوند. به هر حال این فیلم ها در رشد شخصیّت و آینده ی جوانان، اثر خواهد داشت و چه بسا کودکان، در اثر دیدن این فیلم ها دست به دزدى بزنند. در مورد فیلم هاى گانگسترى و جنایى بسیار دیده شده تماشاگران – مخصوصاً کودکان – پس از دیدن صحنه هاى فیلم، به ایجاد صحنه هاى مشابه براى دزدى و خراب کارى و ضرب و جرح اقدام نموده اند.
برخى از تماشاگران – خاصّه دختران – سعى مى کنند داستان فیلم را با زندگى خود تطبیق دهند و از ستارگان سینما سرمشق بگیرند و این روش – که با شرایط تربیتى و اخلاقى خانواده هاى آن ها تطبیق نمى کند – موجب اختلاف و کشمکش در خانواده ها مى شود.
تلویزیون خانواده ها را از پرداختن به مسایلى که فکر انسان را تقویت مى کند، باز مى دارد و باعث مى شود انسان کارها را با فکر انجام ندهد و کم کم مثل عروسک خیمه شب بازى شود که دستى از پشت پرده هر طور که بخواهد، حرکتش مى دهد!
شخصى مى گفت: در تلویزیون، فیلم مرده ای را در قبر نمایش می داد که دستش را به دیوار قبر مى مالید! زن بیچاره مى گفت: این منظره در خواب جلوى چشمم مى آید و سراسیمه از خواب بیدار مى شوم! آیا این زن مى تواند بچّه دارى کند؟! آیا بچّه اى که این مناظر را دیده، مى تواند درس بخواند و مسائل علمی را حل کند و ریاضی بفهمد؟
کتاب ۲۰ مقاله ى آقاى چهرازى را مطالعه کنید. عکس پسر هفت ساله با دختر پنج ساله را منتشر کرده که با هم معاشقه مى کنند! زیر عکس نوشته: آیا دیدن مناظر تلویزیونى، اثرى غیر از این دارد؟
بسیاری از فیلم ها صحنه های غیر واقعی دارد مثلاً یک نفر وارد شیشه مى شود! پسرى که چنین فیلمی را دیده بود، در خانه همان کار را کرد و خودش را به شیشه زد و مُرد. وقتى جوانی به سینما مى رود و فیلمی را تماشا مى کند، بى اختیار تحت تأثیر آن قرار می گیرد و بدون اراده همان کارها را تقلید مى کند. بسیار دیده شده که جوانی فیلم شمشیر بازى را دیده و شمشیر به دیگرى زده و او را کشته است؟! بعضى ها مى گویند: نمایش فیلم اخلاقى که ضرر ندارد. مثلاً تماشاگر مى بیند گانگسترى از بانک دزدى کرد، بعد پلیس او را دستگیر کرد. نتیجه مى گیرد که نباید گانگستر و دزد شود. ولى باید دانست که این استدلال غلط و مطلب بر عکس است. جوان وقتى این فیلم را مى بیند، با خودش مى گوید: تا آن جا موفّق شد ولى در آن جا اشتباه کرد و گیر افتاد، من آن اشتباه را نمى کنم!
 آقاى دکتر صاحب الزّمانى روان کاو می نویسد: فیلم هایى که به نام فیلم اخلاقى به نمایش مى گذارند، مفاسدى را به وجود مى آورد.
در مدرسه ى آلمانى ها از ۱۶۰۰ دانش آموز ۶۰۰ نفر و در مدرسه ی دیگرى از ۱۶۰۰ نفر فقط ۶۰ نفر قبول شده اند؟! پس از بررسی علّت آن را تلویزیون و سینما دانستند.
شما باید خانواده ها را با مفاسد سینما و تلویزیون آشنا نمایید. اگر شما یک اسکناس بیست تومانى را آتش بزنید، خودتان شرمنده هستید و مى گویید: اسراف است. آیا پول دادن براى سینما اسراف نیست؟ گذشته از این که اسراف است، اعصاب و مغز شما را خراب مى کند. شما هیچ وقت در سینما، افراد برجسته رانمى بینید. عدّه اى بى سر و پا و ولگرد به سینما مى روند، افراد حسابى اصلاً به آن جا نمى روند. آقایان، سعى کنید به مکان هاى فساد نروید و سیاهى لشکر دشمن نباشید.
یک گزارش علمى به نقل از مجله ى نیوزویک نوشته بود : تلویزیون، روح خشونت و قلدرى را در تماشاگران ایجاد مى کند، جنایاتى که الآن رخ مى دهد، در ده سال قبل نبود، ولى حالا مرتّباً در روزنامه، گزارش قتل و جنایت و آدم کشى است. مى گویند: چه کنیم؟ مردم، خودشان فیلم هاى جنایى و پلیسى دوست دارند؟ در جواب مى گوییم: اگر عدّه اى بخواهند خودکشى کنند، آیا باید عاقل ها آن ها را آزاد بگذارند؟ این فیلم ها انسانى که براى محبّت، عدالت، صفا و صمیمیّت آفریده شده را به صورت گرگ درنده اى درآورده است. عدّه اى در آمریکا خواستند مطالبى درباره ى مضرّات تلویزیون بنویسند، امّا کارخانه هاى تلویزیون سازى نگذاشتند این مطالب منتشر شود!! معلوم مى شود این درد بى درمان فقط براى ما نیست، بلکه همه ى دنیا به آن مبتلا هستند. تعداد کمى کارتل پول پرست، همه ى مردم دنیا را ذلیل کرده اند.