خود را به طبیعت، زبون و ضعیف نشان ندهید باید بر طبیعت چیره شوید. بدن را در مقابل طبیعت نباید عاجز کرد. خود بدن حرارتش برای خواب رفتن کافی است ولی اگر به علت مرض و ضعف عاجز شد، باید به آن کمک کرد. سعی کنید بیش از ضرورت نخورید و بیش از ضرورت نخوابید و خودتان را به سختی عادت دهید. اگر روزگار وضع بهتری را پیش آورد چه بهتر ولی اگر به راحتی عادت کردید نمی توانید سختی را تحمل کنید و چه بسا خودکشی کنید.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را
چو سختی پیشش آید سهل گیرد
وگر تن پرور است اندر فراخی
چو تنگی بیند از سختی بمیرد
دکتر شاگلدیان دندان پزشک بعد از معاینه و بدون عکس گفت: این درد دندان عصبی است. با رفع نگرانی روحی درد از بین رفت.
از فشارهای روحی که باعث ناراحتی بدن می شود، خودداری کنید. کودک مضطرب درس را نمی فهمد.
زخم معده در ناراحتی های عصبی تشدید می شود و با استراحت و رفع غصه از بین می رود. لذا دکتر نامی می گفت: برای درمان زخم معده هر چه پیش آمد، غصه نخورید و غذا را خوب بجوید.
یکی از فارغ التحصیلان علوی گفت: من زخم معده داشتم و عمل جراحی کرده بودم اثر نکرده بود. رفتم منزل دکتر کوثری، دیدم کسی با لباس های عملگی وارد شد. گفتم: دکتر کجا هستند؟ گفت: من دکتر کوثری ام! درد خود را گفتم: گفت: دوایی دارد که پیدا نمی شود. گفتم: از خارج تهیه می کنیم. خلاصه مدتی از اسم بردن آن ابا کرد بعد گفت: قرصی است به نام ولش! اگر یک هفته بخوری خوب می شوی! خندیدم و یک هفته بی خیال شدم و درد معده به کلی برطرف شد.
در سمینار علمی آمریکا گفتند: درمان بسیاری از افسردگی ها این است که بشر خواسته نداشته باشد. دکتر محسن شکوهی یکتا گفت: من خندیدم و گفتم این مطلب را استاد ما (آقای علامه) ۲۰ سال پیش سر کلاس برای ما می گفت.
مرحوم دکتر کوثری به کسی که در اثر ورشکستگی زخم معده شده بود گفت: تو ورشکست نشده ای! روز اول که به دنیا آمدی چه داشتی؟ گفت: هیچ. گفت: ورشکست کسی است که چیزی داشته باشد و از دست بدهد. این تلقین روانی مشکل روحی او را حل کرد. بلند شد و گفت: من خوب شدم و رفت.
طلبه ای خیال می کرد سل دارد و با تلقین این عبارت که سل ندارم خوب شد. هم چنین شخصی خیال می کرد مالاریا دارد و سر ساعت تب می کرد دکتر به او گفت: باید خانه ات را بفروشی. وقتی خانه اش را عوض کرد، خوب شد. علت را پرسید. دکتر گفت: وقتی سایه ی آفتاب به جای خاصی می رسید، با تلقین تب می کردی. وقتی خانه را عوض کردی، وضعیت سایه به هم خورد و آن تلقین از بین رفت.