گر ما امروز به امراض عصبی و افسردگى و قیافه هاى گرفته مبتلا هستیم و باید به دشمنان مان التماس کنیم و به اسم دوا، میلیون ها تومان به آن ها پول دارو بدهیم، علّتش مسایل روانى است.
دکتر چهرازى در کتاب ۲۰ مقاله مى نویسد: در ۲۰ سال قبل که پس از نه سال تحصیل در رشته ی اعصاب از آمریکا به ایران برگشتم، حتى یک نفر به خاطر بیماری های عصبی به من مراجعه نمى کرد. اصلاً مرض اعصاب مطرح نبود، فقط براى معالجه ى امراض جسمى پیش من مى آمدند، ولى حالا که۲۰ سال از آن وقت گذشته ۹۵% امراض ناراحتی های عصبی است. هر کس را که مى بینید، مى گوید: سردرد دارم، خوابم نمى برد، زخم معده دارم و… همه ی این ها امراض روان تنى است که اگر مسایل روحى حلّ شود، این مرض ها خود به خود از بین مى رود. این ها سوغات آمریکا و اروپا است. جوان خواسته هایى دارد و به آن ها نمى رسد، لذا گرفتار ضعف اعصاب مى شود، امّا یک مرد متدیّن پاک مى گوید: آن چه خدا براى من خواسته، همان خوب است. افراد روشن ضمیرى که در برابر ناملایمات زندگى متأثّر نمى شوند، حتّى در سنّ نود سالگى، قیافه اى گلگون دارند و مى گویند: تا حالا حتّى یک قرص هم نخورده ام!
در گذشته خیال مى کردند زخم معده، واقعاً یک زخم است، امّا امروز معلوم شده که منشأ این امراض، روان است. فشارهاى عصبى، تعادل بدن را به هم زده و درد گرفته است. ناله مى کند، نعره مى زند. اگر فشارهاى عصبى از بین رفت، درد هم خوب مى شود. دل آرام گیرد ز یاد خدا. کسی که معتقد است قدرتى مافوق همه ى هستى، حافظ و نگهبان اوست و با چنین قدرتى ارتباط دارد، اصلاً دلهره و اضطراب ندارد. امّا متأسفانه امروزه، به واسطه ى امور جزیى، دایماً اعصاب مضطرب است و مسلّماً با این ناراحتى، نمى شود درست زندگى کرد، در نتیجه جوان ۱۸ ساله زخم معده دارد.
مریضى به دکتری گفت: زخم معده دارم. دکتر پرسید: چرا به زخم معده مبتلا شدى؟ گفت: ورشکست شده ام. دکتر گفت: نه، تو دروغ مى گویى! وقتى آمدى چه داشتى؟ گفت: هیچ. گفت: وقتى مى روى چه خواهى داشت؟ گفت: هیچ. دکتر گفت: ورشکست کسى است که چیزى داشته باشد و آن را از دست بدهد، تو چیزى نداشتى که از تو بگیرند. مریض یک دفعه خندید و گفت: پس من ورشکست نیستم و اصلا خوب شدم.