ورزش بکنید ولی ورزشکار نشوید. بعضی با ورزش عضلات خود را بزرگ می کنند ولی مغزشان کوچک می ماند.
ورزش نباید به خستگی و کوفتگی و عصبانیت بیانجامد.
یک روز در میان بین الطلوعین کوه بروید. با عرق کردن سموم بدن دفع می شود. اگر صبح نتوانستید، عصر بروید. روزی که حمام رفتید، کوه نروید مگر نیم ساعت بعد از حمام بخوابید.
خیر لهوکم السباحه (بهترین تفریح شما شنا است.) پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: علموا اولادکم السباحه (به فرزندانتان شنا بیاموزید.) (کافی ۶ / ۴۷) شنا در تابستان و در استخر سرپوشیده در زمستان لازم است. شنا برای رفع کمردرد مفید است.
چند نفر از شما پدرها بیایید چند اسب بخرید، بچه های مدرسه بیایند اسب سواری کنند.
اسب سواری حیات شماست حتی اگر برای هر جلسه ۴ ساعت وقت و پول زیادی هزینه کنید، آن را ترک نکنید.