اگر بقاى روح براى ما ثابت شد، آن وقت می توانیم مصداق أحسن إلى مَنْ أساء إلیک باشیم. چون کسى که زندگى را این چند روز زودگذر دنیا نمی داند، برایش خیلى آسان است که اگر کسى به او فحش داد، شیرینى بخرد و به منزل او ببرد، او را بغل بگیرد و دستش را هم ببوسد.
بـدى را بدى سهل باشد جزا
اگر مردى احسن إلى من أسا
یکى از دوستان می گفت: این که می گویند هر کس به کسى کمک کند، خدا به او جزاى خوب می دهد، باید گفت: خداوند پیش از انجام عمل خیر، جزاى نیکى را می دهد. یعنى همان وقتى که دست در کیف می کنى که مثلاً پنجاه تومان به فقیر بدهى، لذّتى می برى که همان پاداش تو است.
اگر کسى به شما سلام کرد، مُحال است به او فحش بدهید بلکه هر آدم پستى مُحال است در برابر سلام کسى به او فحش بدهد. هنر این است که اگر کسى به شما بدى کند، به او خوبى کنید.
سعى کنید از این به بعد، این شعر را سرلوحه ى زندگى قرار دهید. اگر این گونه بودید، می توانید بگویید: انسانم! آرى انسان، با حیوان فرق دارد. انسان، مرهم زخم اجتماع است، با کسى نزاع و جنگ ندارد. همه را دوست دارد. انسان این قدر کم ظرف نیست که تا یک کلمه به او گفتند، در مقام انتقام برآید، یا همیشه مردم از او ناراحت باشند.
زیـر پـایت گـر بـبینى حال مور
هم چو حال توست زیر پاى پیل
تو می توانى در حال راه رفتن، مورچه را لگد کنى ولى تصوّر کن زیر پاى فیل هستى و او تو را لگد می کند! آن چه را بر خود نمی پسندى، بر دیگران روا مدار.
حذر کن ز دود درون هاى ریش
کـه دود درون عـاقبت سـرکـند
از آه دل شکسته بترس که ناله و آه افراد دل سوخته، سرت را می کَنَد و تو را از بین می برد. اگر برادر کوچک‏تر خودتان را اذیّت کردید و دلش شکست، ممکن است در زندگى ناراحتی هایى براى شما به وجود آید. آیا شکرانه ى نعمت سلامتى این است که به کسى لگد بزنید؟ یا دلش را بشکنید و ناراحتش کنید؟
شــکــرانــه ى بــازوى تـوانـا
بـگرفـتن دسـت نـاتـوان اسـت
***
دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریـاب ضعیفان را در وقت توانایى
به درس برادرتان برسید، کمکش کنید، با او مهربان باشید. خانه ى شما بهشت است، آن را جهنّم نکنید؟! چرا زندگى را به کام خودتان تلخ کردید؟! همیشه بخندید. یکى از دوستان  می گفت: هر کس با عصبانى شدن بخواهد دیگرى را ناراحت کند، اوّل خودش ناراحت می شود! آیا ممکن است شخصى با خنده بگوید: اى پدرسوخته ى پدر سگ! خیر بلکه اوّل باید اعصاب خودش را خراب کند، داد بزند و قرمز شود و… تا بتواند دیگرى را ناراحت کند. پیغمبرصلى الله علیه وآله وسلم فرمود: أکْمَلُکُم ایماناً أحْسَنُکُمْ أخْلاقاً هر کس خوش اخلاق تر است، ایمانش کامل‏تر است.
تـا تـوانى رفـع غـم از خـاطر غـمنـاک کـن
در جهان گریاندن آسان است اشکى پاک کن
اگر باخبر شدید که فردى بى چاره است، باید به مقدارى که براى شما ممکن است، به او کمک کنید. از خدا بخواهید، خداوند به شما روشنى بدهد که فقط به فکر خودتان نباشید و به فقیران و ضعیفان و بی چاره ها هم کمک کنید.
دل مرکز خدا است. قلب المؤمِن عرش الرّحمان دل مرکز تجلّیات انوار الهى و مرکز عاطفه و محبّت است. دلى که محلّ انوار الهى است، سرشار از محبّتِ تمام مخلوق است. همه را دوست دارد، با همه گرم، با صفا و صمیمى است، اگر او را اذیّت کنند، او اصلاً اذیّت نمی کند. عالم دیگرى و وضع دیگرى دارد.
اگر انسانى این‏گونه شود، طور دیگرى زندگى می کند. یک دریا عاطفه و محبّت می شود. همه را دوست دارد و به تمام عالم با نظر محبّت نگاه می کند.
خلق چو کشت خداست هر که دهد آب
لاجـرم او در ضـمان شخص کریم است