بیشتر فارغ التحصیلان علوی یکی از عوامل سازنده ی شخصیت خود را کلاس های اخلاق استاد می شمارند و تأثیر آن را پس از گذشت سال ها در وجود خود لمس می کنند و خاطرات شیرین آن کلاس و تکیه کلام های استاد را برای هم می گویند و تکرار می کنند. در سال ۱۳۵۱ آقای عدالتی ـ یکی از همکاران دبیرستان ـ از استاد خواست تا اجازه دهند درس اخلاق ایشان ضبط شود. استاد ابتدا نمی پذیرفتند ولی در نهایت با اصرار زیاد قبول کردند. در طول یک سال تحصیلی درس های اخلاق استاد برای هر شش پایه ی دبیرستان در آن زمان توسط نامبرده ضبط شد و پس از استخراج، مورد تصحیح و ویرایش استاد قرار گرفت.