بحمداللَّه و المنَّة، روح يك‌‌‌‌‌دلى در آقايان بيش از پيش به‌‌‌‌‌وجود آمده است. بايد سعى كنيد اين هم‌‌‌‌‌دلى در اين جمع هر چه بيش‌‌‌‌‌تر شود و بدانيد اگر هم‌‌‌‌‌دل نباشيد، دشمن از راه تفرقه، شما را نابود خواهد كرد؛ زيرا مى‌‌‌‌‌گويد: فرِّق تَسُد(۵۳). آرى،
صدهزاران خيْطِ(۵۴) يكتا را نباشد قوّتى
چون به هم برتافتى، اسفنديارش نگسل
از خداوند عالم بخواهيد اين حالت يك‌‌‌‌‌رنگى در شما بيش‌‌‌‌‌تر شود. كارى از حقير جز دعا ساخته نيست. فراموش نكنيد كه تعليم و تربيت جوان‌‌‌‌‌ها كه به شما سپرده شده است كار انبيا و هدفِ ريخته‌‌‌‌‌شدنِ خونِ پاكِ حضرت سيّدالشّهداعليه السلام است و اين نداى فطرت الاهى است كه بايد در راه آدم‌‌‌‌‌سازى قدم برداشت. فرداى قيامت خطاب مى‌‌‌‌‌رسد: »كجايند كسانى كه يتيم‌‌‌‌‌هاى آل محمّدصلى الله عليه وآله وسلم‌‌‌‌‌را سرپرستى كردند؟«
اگر مى‌‌‌‌‌خواهيد امام زمان‌‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌‌از شما راضى باشد، از اين ساعت بيش از پيش در تربيت ايتام آل محمّدصلى الله عليه وآله وسلم‌‌‌‌‌بكوشيد و انسان‌‌‌‌‌هايى معتقد به بقاى روح بسازيد كه آزارشان به ديگران نرسد و خود آنان افراد زيادى را تربيت كنند.