پافشارى و استقامت ميخ
سزد ار عبرت بشر گردد
 
بر سرش هر چه بيش‌‌‌‌تر كوبند
پايداريش بيش‌‌‌‌تر گردد
مرد بايد كه در كشاكش دهر
سنگ زيرين آسيا باشد
 قالَ الصّادقُ‌‌‌‌عليه السلام: «إنَّ الْمُؤْمِنَ أشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَديد، إنَّ زُبَرَ الْحَديدِ إذا دَخَلَ النّارَ تَغَيَّرَ وَ إنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُه. » (۱۹۱)
«مؤمن از پاره‌‌‌‌هاى آهن محكم‌‌‌‌تر است؛ چرا كه پاره‌‌‌‌هاى آهن چون در آتش داخل شود، تغيير مى‌‌‌‌كند؛ ولى اگر مؤمن كشته شود و دوباره زنده گردد سپس كشته شود، ايمان قلبى‌‌‌‌اش تغيير نمى‌‌‌‌كند. »
 در خودتان نباشيد و با نشاط كار كنيد و هيچ‌‌‌‌گاه نااميد نشويد.
السِّرُّ فِي النَّفْسِ حُزْنُ النَّفْسِ يَسْتُرُهُ
 فَإنْ تَوَلّى فَبِالْأفْراحِ يَسْتَتِرُ
 
فَإنْ تَرَفَّعْتَ عَنْ رَغْدٍ وَ عَنْ كَدَرٍ
جاوَرْتَ ظِلَّ الَّذي حارَتْ لَهُ الْفِكَرُ
 – حقايق عالم در درون آدمى است؛ امّا اندوه و غم آن‌‌‌‌ها را پنهان مى‌‌‌‌سازد، پس اگر حزن و اندوهى نباشد، آن حقايق با شادى‌‌‌‌ها پنهان مى‌‌‌‌شود.
 – بنابراين، اگر از خوشى‌‌‌‌ها و ناخوشى‌‌‌‌ها برتر آيى، در سايه‌‌‌‌ى لطف پروردگارى كه انديشه‌‌‌‌ها حيران اوست، منزل خواهى كرد.