حديث هفته‌‌‌‌ى قبل را به‌‌‌‌خاطر داشته باشيد. امام صادق‌‌‌‌عليه السلام مى‌‌‌‌فرمايند: « اگر زايد بر نيازت خرج كنى، حرام است. مثلاً اگر نيازت با مركب ۲۰ درهمى تأمين مى‌‌‌‌شود، مركب ۱۰,۰۰۰ درهمى بخرى، حرام است.» همين‌‌‌‌طور هزينه‌‌‌‌ى لباس و خوراك و ازدواج بيش‌‌‌‌تر از حدّ اعتدال، اسراف و حرام است و كلاه شرعى هم ندارد. شما چند نفر، به‌‌‌‌خاطر خدا به اين فرمايش عمل كنيد تا براى مردم حجّت باشيد و نگوييد: نمى‌‌‌‌شود. مرحوم آقاى روزبه عمل كرد و شد. مرحوم شالچيان با لباس ساده با حدّاقلّ خوراك و هزينه‌‌‌‌ى زندگى عمل كرد و شد. در عوض توانست ميليون‌‌‌‌ها تومان خرج مدرسه كند. آبادى دنيا و آخرت در گرو همين فرمايش است. تبذير يعنى ضايع و تباه‌‌‌‌كردن نعمت‌‌‌‌هاى خدا.
امام صادق‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌به اصحاب خود خرما تعارف كردند. يكى از آن‌‌‌‌ها پس از خوردن خرما، هسته‌‌‌‌ى آن را دور ريخت. امام دست او را گرفتند و فرمودند: چنين مكن، اين اسراف است؛ خدا فساد را دوست ندارد. (۸۶)
 اين مسأله در محيط كار هم بايد رعايت شود. در آشپزخانه، در نوشت‌‌‌‌افزار، پلى‌‌‌‌كپى‌‌‌‌ها و مهم‌‌‌‌تر از همه‌‌‌‌ى اين‌‌‌‌ها، عمر بچّه‌‌‌‌ها و خودتان. اگر در آخر اين جلسه تغييرى در شما ايجاد نشود، عمرتان اسراف شده است. اگر در رفتار و روحيّات بچّه‌‌‌‌ها نسبت به اوّل سال تغييرات مطلوب ايجاد نشود، عمر آن‌‌‌‌ها را اسراف كرده‌‌‌‌ايد. ياد خدا و مرگ و روز قيامت، ضمانت خوبى براى عدم اسراف و تبذير است. اگر به‌‌‌‌جاى انسان‌‌‌‌هايى قرآنى، فقط قرآن‌‌‌‌خوان تربيت كنيد، عمر بچّه‌‌‌‌ها را ضايع و اسراف كرده‌‌‌‌ايد.
مرحوم روزبه مصداق واقعى انسان قرآنى بود و تمام حركات و سكنات و رفتار و زندگى‌‌‌‌اش بر مبناى ارزش‌‌‌‌هاى قرآن بود. شما هم بايد، با وجود همه‌‌‌‌ى مشكلات، مانند مرحوم روزبه زندگى كنيد وگرنه عمرتان هدر رفته است.