دقّت شود كه از مسائل دلهره‌‌‌‌آور براى دانش‌‌‌‌آموزان بكاهيم. غذاهاى تقلّبى، تكاليف، امتحانات، فيلم‌‌‌‌هاى خشونت‌‌‌‌آميز و هيجانى و هواى آلوده، فشار عصبى زيادى روى بچّه‌‌‌‌ها دارد. در بعضى كشورهاى موفّق، امتحان در مقطع ابتدايى حذف شده است و در دبيرستان هم هر كس بر حسب ذوق و سليقه‌‌‌‌ى خود، رشته‌‌‌‌ى مورد علاقه‌‌‌‌اش را انتخاب مى‌‌‌‌كند و در دانشگاه هم همين‌‌‌‌طور است. آن‌‌‌‌ها فشار عصبى و دلهره‌‌‌‌اى در دوران تحصيل ندارند. براى چاره‌‌‌‌جويى اين مسائل با استادان متخصّص مشورت كنيد.