دقّت داشته باشيد كه هدف مدرسه، كاركردن روى خانواده‌‌‌‌هاى اصيل است. هر چند رعايت اين امر در شرايط فعلى كارى دشوار است، در عين حال بايد مراقب باشيد اصول گزينشى خود را در مورد خانواده‌‌‌‌هاى اصيل و دانش‌‌‌‌آموزان مستعد حفظ كنيد. هوش دانش‌‌‌‌آموز بايد براساس دقيق‌‌‌‌ترين تست‌‌‌‌ها و علمى‌‌‌‌ترين سنجش‌‌‌‌ها معيّن شود و اَصالت خانواده بايد از راه گفت‌‌‌‌وگو با والدين و معرّف‌‌‌‌ها معلوم گردد.
خانواده‌‌‌‌ى اصيل از نظر ما تنها، خانواده‌‌‌‌ى متديّن و ملتزم به احكام نيست؛ بلكه خانواده‌‌‌‌اى است كه به تربيت فرزند نيز توجّه دارد.
با توجّه به شهريّه‌‌‌‌هاى سنگين و عدم تمكّن خانواده‌‌‌‌ها، بايد در امر گزينش تسهيلاتى فراهم كرد. همان‌‌‌‌طور كه تا به حال، به لطف خداوند، افراد نيكوكار كمك كرده‌‌‌‌اند، از اين به بعد هم كمك خواهند كرد. هدف را گم نكنيد و يادتان نرود كه ما چه مى‌‌‌‌خواستيم بكنيم. هدف مدرسه، پرورش دانش‌‌‌‌آموزان مستعدّ از خانواده‌‌‌‌هاى متعهّد است؛ اگر چه از جهت مالى توانمند نباشند و اين هدف بايد هميشه در مدارس ما حاكم و هم‌‌‌‌چنان پُررنگ باشد.