در قرآن مى‌‌‌‌خوانيم:
«لَقَدْ كانَ في يوسُفَ وَ إخْوَتِهِ آياتٌ لِلسّائلينَ… اُقْتُلوا يوسُفَ أوِ اطْرَحوهُ أرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُمْ وَ تَكونوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحين» (۴۴)
«در (داستان) يوسف و برادرانش، نشانه‌‌‌‌هايى براى حقيقت‌‌‌‌جويان است… . ( برادران يوسف از روى حسادت با يك‌‌‌‌ديگر) گفتند: يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى تبعيد كنيد تا محبّت‌‌‌‌هاى پدر مخصوص شما باشد و پس از آن، افراد خوبى شويد.»
شيطان با ترفندهاى خود فرصت‌‌‌‌ها را از انسان مى‌‌‌‌گيرد و آن‌‌‌‌ها را به آينده موكول مى‌‌‌‌دارد؛ مثلاً مى‌‌‌‌گويد: بعداً
إن‌‌‌‌شاءاللَّه- توبه خواهى كرد؛ اشكالات را اصلاح خواهى كرد؛ كوتاهى‌‌‌‌ها را جبران خواهى كرد و…
بايد كارهاى خوب را در وقت خود و هر چه زودتر انجام داد. به آينده موكول‌‌‌‌كردن وسوسه‌‌‌‌ى شيطان است.