قرآن مى‌‌‌‌فرمايد:
 «إنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقين» (۱۷)
 «خدا تنها عمل متّقين را مى‌‌‌‌پذيرد.»
 آن‌‌‌‌هايى كه در رأس كارهاى مدرسه‌‌‌‌اند، بايد خيلى مراقب باشند؛ چون حركت آن‌‌‌‌ها بر لبه‌‌‌‌ى شمشيرِ تيز است. دقّت كنيم كه همه‌‌‌‌ى كارهايمان بر اساس تقوى باشد تا رنگ خدايى پيدا كند وگرنه صورى و باطل است. حال بايد ديد متّقين كيان‌‌‌‌اند؟
 حضرت على‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌فرمودند: «شخص با تقوا سه علامت دارد: اوّل اخلاص عمل… » اگر اخلاص نباشد، كارى انجام نشده است. بركت كار علوى به اخلاص مرحوم روزبه بود. ايشان روى زيلو مى‌‌‌‌نشست و غذاى ساده مى‌‌‌‌خورد. راه شما مسؤولان مدارس از مو باريك‌‌‌‌تر و از شمشير تيزتر است؛ چون شما اُسوه و نمونه‌‌‌‌ى ديگران‌‌‌‌ايد. تا مى‌‌‌‌توانيد، برنامه‌‌‌‌هاى زندگى خود را مثل مرحوم روزبه خالص كنيد و سعى كنيد كردارتان با گفتارتان منطبق باشد تا در امر انسان‌‌‌‌سازى موفّق شويد.
آيا نمى‌‌‌‌ارزد كه انسان روى خاك زندگى كند؛ ولى هزاران نفر را نجات دهد؟ بعضى مى‌‌‌‌گويند: دنيا و آخرت را بايد جمع كرد؛ در حالى‌‌‌‌كه زندگانى حضرت اميرعليه السلام، پيشواى پرهيزگاران همان‌‌‌‌طور كه مى‌‌‌‌دانيد و شنيده‌‌‌‌ايد بسيار ساده و زاهدانه بود.