امام باقرعليه السلام‌‌‌‌فرمودند:
«الصَّلاةُ عَمودُ الدّين.» (۳۸)«إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها وَ إنْ رُدَّتْ رُدَّ ما سِواها. » (۳۹)
«نماز ستون دين است.» «اگر قبول شود، اعمال ديگر قبول مى‌‌‌‌شود و اگر رد شود، اعمال ديگر نيز پذيرفته نمى‌‌‌‌شود. »
چه كنيم تا نماز ما قبول شود تا در اثر آن ساير عبادات ما قبول شود؟
نماز چند ركن دارد كه بدون آن‌‌‌‌ها نماز باطل است: اوّل نيّتِ قربت كه بايد در طول نماز ادامه داشته باشد… از امروز، قبل از هر نماز، پنج دقيقه بنشينيم و فكر كنيم كه چه مى‌‌‌‌خواهيم بكنيم و بعد نماز را شروع كنيم.