تجارب مدارس خود را مكتوب كرده به صورت جزوه‌‌‌‌اى عمليّاتى درآوريد تا چراغى باشد براى نيروهاى تازه‌‌‌‌وارد و مدارسى كه بعداً تأسيس مى‌‌‌‌شوند و دوست دارند شبيه مدرسه‌‌‌‌ى شما اداره شوند.