لكّه‌‌‌‌‌هاى چربى و سياهى روى لباس كارگر ساختمانى يا مكانيك آشكارتر است يا خال كوچكى روى روپوش سفيد پزشك يا مسؤول آزمايشگاه؟! يك معلّم كه مى‌‌‌‌‌خواهد كار پيامبران را دنبال كند روپوش بسيار سفيدى بر تن كرده است كه كوچك‌‌‌‌‌ترين نقطه‌‌‌‌‌ضعف اخلاقى و شخصيّتى او را به سرعت نمايان مى‌‌‌‌‌سازد.
مرحوم آقاى بروجردى رضوان‌‌‌‌‌اللَّه‌‌‌‌‌عليه مى‌‌‌‌‌فرمود: طلبه‌‌‌‌‌ها…! خلاف نكنيد! خلاف شما را پاى من مى‌‌‌‌‌نويسند و خلاف مرا پاى حضرت صادق‌‌‌‌‌عليه السلام! آرى، بايد به خدا پناه بريم تا ما را از چنگال شيطان، اين دشمن مكّار، نجات دهد.
صدهزاران دام و دانه‌‌‌‌‌ست، اى خدا            
 ما چو مرغان حريص بى‌‌‌‌‌نوا
هر دمى پابسته‌‌‌‌‌ى دام نو ايم
  هر يكى گر باز و سيمرغى شويم
مى‌‌‌‌‌رهانى هر دَمى ما را و باز
سوى دامى مى‌‌‌‌‌رويم، اى بى‌‌‌‌‌نياز
ما در اين انبار، گندم مى‌‌‌‌‌كنيم
گندم جمع آمده گُم مى‌‌‌‌‌كنيم
مى‌‌‌‌‌نينديشيم ما آخر به هوش
كاين خلل در گندم است از مكر موش
موش تا انبان ما حفره زده‌‌‌‌‌ست
از فَنَش انبار ما ويران شده‌‌‌‌‌ست
اوّل اى جان!- دفع شرّ موش كن
بعد از آن، در جمع گندم كوش كن
گرنه موش دزد در انبان ماست
گندم اعمال چل‌‌‌‌‌ساله كجاست؟
بشنو از اخبار آن صدر صُدور:
« لا صَلاةَ تَمَّ إلّا بِالْحُضور»
 آرى، شيطان، دشمن ديرين ماست و خداوندِ عالَم مى‌‌‌‌‌فرمايد:
« إنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوّاً» (۱۴)
 آيا هرگز انديشيده‌‌‌‌‌ايد كه او ما را رها نمى‌‌‌‌‌كند؟ بايد از خودمان شروع كنيم تا هر كداممان، به عنايت حضرت ولىّ‌‌‌‌‌عصرعليه السلام، يك روزبه بشويم. ممكن است بگوييم: مگر مى‌‌‌‌‌شود ما به او برسيم؟! پاسخ اين‌‌‌‌‌كه: بايد تلاش كنيم تا شبيه او شويم!
آب دريا را اگر نتوان كشيد
 هم به قدر تشنگى بايد چشيد
 بايد دانست كه:
همّت اگر سلسله‌‌‌‌‌جنبان شود
مور تواند كه سليمان شود
 ما از مرگ مى‌‌‌‌‌ترسيم؛ امّا روزبه نمى‌‌‌‌‌ترسيد. مرحوم آقاى بروجردى مى‌‌‌‌‌فرمود: شماره‌‌‌‌‌ى نَفَس‌‌‌‌‌ها محدود است! آيا ما به راستى اين سخن را باور داريم؟ بايد بدانيم كه اگر اجل مقدّر انسان برسد، هيچ پس و پيش نمى‌‌‌‌‌شود كه:
« إذا جاءَ أجَلُهُمْ لايَسْتَأْخِرونَ ساعَةً وَ لايَسْتَقْدِمونَ» (۱۵)