قالَ رسولُ اللَّه‌‌‌‌صلى الله عليه وآله وسلم:
« أعْلَمُ النّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إلى عِلْمِه. » (۴)
«داناترينِ مردم كسى است كه علم مردم را به علم خود بيفزايد. »
 تجارب ديگران را در مورد كلاس‌‌‌‌هاى دانش‌‌‌‌افزايى معلّمان به‌‌‌‌دست آوريد و بهترين آن را عمل كنيد. هر كس در زمان غيبت، به يتيمان آل محمّدصلى الله عليه وآله وسلم‌‌‌‌يك كلمه ياد بدهد، خداوند هزار خلعت از نور به او عطا مى‌‌‌‌كند. فقر علمى و تخصّصى نيروها زياد است. شغل معلّمى يك تخصّص است. فعلاً فرصت تابستان را از دست ندهيد؛ ولى براى سال تحصيلى آينده برنامه‌‌‌‌ريزى كنيد. مبادا معلّمين شما در جلسات مشاوره با اوليا دستشان خالى باشد. نوارها و كتاب‌‌‌‌ها و مجلّات تربيتى موجود در مدارس، شما را از بعضى سخن‌‌‌‌رانى‌‌‌‌ها با عناوين دكتر و مهندس كه نظرات شخصى و سليقه‌‌‌‌اى خود را علمى جلوه مى‌‌‌‌دهند بى‌‌‌‌نياز مى‌‌‌‌كند. بحمداللَّه، آرشيو مدارس شما بسيار غنى است؛ امّا از گنجينه‌‌‌‌هاى تجربى يك‌‌‌‌ديگر بى‌‌‌‌خبريد. اين گنجينه‌‌‌‌ها را به كمك خود كشف و استخراج كنيد و به داد معلّمان خود برسيد.