قالَ عليّ‌‌‌‌عليه السلام:
«إنَّ أوْلياءَ اللَّهِ هُمُ الَّذينَ نَظَروا إلى باطِنِ الدُّنيا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى ظاهِرِها وَ اشْتَغَلوا بِآجِلِها إذا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها. » (۲۰)
«اولياى خدا كسانى‌‌‌‌اند كه به باطن دنيا نگريستند زمانى كه مردم به ظاهر آن نگاه كردند و به آخرت پرداختند؛ وقتى مردم به دنيا مشغول شدند. »
امام صادق‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌فرمودند:
«شيعه‌‌‌‌ى ما بايد در بين يك‌‌‌‌صد هزار نفر، در خوبى انگشت‌‌‌‌نما باشد. » (۲۱)
حساب شما كه مشغول تربيت و ساختن جوانان‌‌‌‌ايد، از ديگران جداست. بايد خود را بسازيم تا خانه و ماشين و فرش، ما را از هدف باز ندارد. اين مالكيّت‌‌‌‌ها اعتبارى است. ما تنها مالك خودمان‌‌‌‌ايم؛ آن هم نه به‌‌‌‌طور كامل.
شخصيّت ما به مالكيّت‌‌‌‌هاى اعتبارى نيست؛ بلكه به تربيت انسان‌‌‌‌هاى واقعى است.