قالَ عليّ‌‌‌‌عليه السلام:
«مِلاكُ الْأُمورِ خَواتيمُها. » (۳)
 «ملاك كارها پايان آن‌‌‌‌هاست.»
 فارغ‌‌‌‌التّحصيل دانشمند ولى مريض، به درد نمى‌‌‌‌خورد. فكرى بكنيد كه برنامه‌‌‌‌ى تغذيه‌‌‌‌ى دبستان، مكمّل صبحانه‌‌‌‌ى بچّه‌‌‌‌ها باشد. دانش‌‌‌‌آموزان اكثراً ناشتا به مدرسه مى‌‌‌‌آيند و اين سبب ضعفِ جسمى و در نتيجه ضعفِ درسى و حتّى اخلاقى آن‌‌‌‌ها خواهد شد.
 لُقْمَةُ الصَّباحِ مِسْمارُ الْبَدَن.
غذاى صبح براى بدن در حكم ميخ است (كه آن را استوار مى‌‌‌‌سازد).
 اگر بتوانيد برنامه‌‌‌‌ى صبحانه در مدرسه بگذاريد، خيلى عالى است؛ ولى اگر نتوانستيد، خانواده‌‌‌‌ها را در جلسات اوليا توجيه كنيد كه نسبت به مسأله‌‌‌‌ى صبحانه‌‌‌‌ى دانش‌‌‌‌آموزان حسّاس و جدّى باشند.