حضرت على‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌فرمودند:
«عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْروه. » (۵)
«خود را به صبورى در برابر سختى عادت ده. »
آن‌‌‌‌حضرت در جاى ديگر مى‌‌‌‌فرمايد:
«درختان بيابانى با اين‌‌‌‌كه آب كمى به آن‌‌‌‌ها مى‌‌‌‌رسد محكم‌‌‌‌اند؛ ولى گل‌‌‌‌هاى خانگى كه هر روز به آن‌‌‌‌ها آب مى‌‌‌‌دهند نازك‌‌‌‌اند و زود پژمرده مى‌‌‌‌شوند و از بين مى‌‌‌‌روند. » (۶)
بچّه‌‌‌‌ها را نبايد گل‌‌‌‌خانه‌‌‌‌اى و نازنازى تربيت كرد.
ساعات حضور بچّه‌‌‌‌ها در مدرسه، از اوّل صبح تا آخر عصر، همه زمان آموزش است؛ چه درس‌‌‌‌هاى رسمى و چه برنامه‌‌‌‌ى صبح‌‌‌‌گاه، تغذيه، ناهار، نماز، استراحت ظهر و حتّى رفت‌‌‌‌وآمد آن‌‌‌‌ها با سرويس‌‌‌‌هاى مدرسه. بايد همه‌‌‌‌ى اين‌‌‌‌ها در حكم كلاس‌‌‌‌هاى آموزشى و اخلاقى باشد و درس زندگى به آن‌‌‌‌ها بدهد. اين فرصت‌‌‌‌ها را با نداشتن برنامه از دست ندهيد و به فكر تعطيل‌‌‌‌كردن مدرسه در بعد از ظهرها نباشيد. هدف ما مسائل اخلاقى و تربيتى بوده است. ممكن است با كم‌‌‌‌شدن ساعات تدريس و يك‌‌‌‌سره‌‌‌‌شدن مدرسه تا ظهر، راندمان كارهاى آموزشى بيش‌‌‌‌تر شود؛ ولى فرصت كارهاى تربيتى و اخلاقى چه مى‌‌‌‌شود؟ كارهاى تربيتى كه از صبح تا عصر در مدرسه انجام مى‌‌‌‌شود، بايد پُررنگ باشد و هم‌‌‌‌چنان باقى بماند.