قرآن مى‌‌‌‌فرمايد:
«فَأمّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِه فَيَقولُ هاؤُمُ اقْرَءُوا كِتابِيَه» (۶۱)
«پس آن‌‌‌‌كه نامه‌‌‌‌ى عملش به دست راستش داده شد، مى‌‌‌‌گويد: بياييد؛ نامه‌‌‌‌ى عمل مرا بخوانيد! »
 رسيدن نامه‌‌‌‌ى اعمال به افراد، مرحله‌‌‌‌اى از مراحل آخرت است كه در اين جهان هم مى‌‌‌‌تواند مصداق داشته باشد؛ مثلاً اگر مسائل شيطانى بر نفس آدمى غلبه كند و تكبّر و خودمحورى مانع استفاده از تجربيّات ديگران شود، سبب خواهد شد كه آبروى چندين‌‌‌‌ساله‌‌‌‌ى مدرسه يا مؤسّسه‌‌‌‌اى از بين برود. پس پيش از آن‌‌‌‌كه آبرويمان برود، از تجربيّات يك‌‌‌‌ديگر استفاده كنيم و مشكلات مدرسه‌‌‌‌ى خود را با مشورت و استفاده از تجارِب ديگران، حل كنيم و محيط كار خويش را از خلاف‌‌‌‌هاى اخلاقى، رفتارى، اعتقادى پاك سازيم؛ مثلاً براى اين‌‌‌‌كه در مدرسه دزدى به‌‌‌‌وجود نيايد بايد به مسائل زير توجّه داشت:
ريشه‌‌‌‌يابى عوامل دزدى در مدرسه خيلى مهمّ است و نمى‌‌‌‌توان هر نوع دزدى را خلاف اخلاقى و معلول فقر مالى و نياز مادّى به‌‌‌‌حساب آورد. بايد عوامل جرم را ريشه‌‌‌‌يابى كرد تا بتوان به جرم‌‌‌‌زدايى پرداخت.