قالَ موسى‌‌‌‌بنُ‌‌‌‌جعفرعليهما السلام:
«إنَّ مِنْ أوْجَبِ حَقِّ أخيكَ أنْ لاتَكْتُمَهُ شَيْئاً يَنْفَعُهُ لِأمْرِ دُنياه وَ لِأمْرِ آخِرَتِه. » (۷۸)
«از واجب‌‌‌‌ترين حقوق برادر دينى‌‌‌‌ات آن است كه چيزى را كه به نفع دنيا يا آخرت اوست از او پوشيده ندارى. »
شما وظيفه داريد كه اشكالات مدارس يك‌‌‌‌ديگر را به هم بگوييد و هيچ اشكالى را در دل خود نگه نداريد. قديمى‌‌‌‌ها مى‌‌‌‌گفتند: دوست مى‌‌‌‌گويد: گفتم؛ دشمن مى‌‌‌‌گويد: خواهم گفت. اين راه‌‌‌‌نمايى و خيرخواهى مطابق روايات بالا بر همه‌‌‌‌ى شما امرى واجب و ضرورى و در واقع اداى حقّ برادرى است.