شكر نعمت‌‌‌‌هاى بى‌‌‌‌پايان الاهى به‌‌‌‌هيچ‌‌‌‌وجه مقدور ما نيست. بالاترين نعمت همين است كه آدمى ادامه‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌ى راه انبيا باشد و به تعليم و تربيت ايتام آل محمّدصلى الله عليه وآله وسلم‌‌‌‌بپردازد و در اين راه آگاهانه و عاشقانه سعى كند. متوجّه باشيم كه جهان مادّى به اسباب و وسايل نياز دارد و از لوازم تربيت، داشتنِ علم و تخصّص است.