ما بايد نظم در كارها و وقت‌‌‌‌شناسى را از خود شروع كنيم و عملاً يك مسلمان نمونه باشيم.
قرآن مى‌‌‌‌فرمايد:
«لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رسولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة» (۷)
«در(رفتار ) پيامبر خدا، الگوى مناسبى براى شما وجود دارد. »
بايد در محيط خود تحوّل ايجاد كنيم و براى اين‌‌‌‌كار، بايد از خود شروع كرد. خُلف وعده گناه كبيره است. بايد اين رسم غلط اجتماعى را عملاً از بين ببريم. به قول خود وفا كنيم و در قرارها قبل از وقت حاضر باشيم.
خلف وعده زنده‌‌‌‌دلى را از بين مى‌‌‌‌برد و اعصاب و روحيّه و جسم را خراب مى‌‌‌‌كند.
شخصيّت شما در صورت خلف وعده نزد هم‌‌‌‌كاران از بين مى‌‌‌‌رود و ديگر نمى‌‌‌‌توانيد در آن‌‌‌‌ها تأثير سازنده داشته باشيد.