امام حسن مجتبی­عليه السلام‌‌‌‌فرمودند:
«فَاصْحَبْ مَنْ… لايَخْذُلُكَ عِنْدَ الْحَقايق. » (۵۱)
«با كسى دوستى كن كه … در زمان مواجهه با واقعيّات، تو را خوار نكند. »
از آن‌‌‌‌جا كه آدمى معصوم نيست، قطعاً گرفتار خطاها و اشتباهات و معايبى در اخلاق و رفتار مى‌‌‌‌شود و در اثر اين عيوب، ممكن است از چشم دوستان خود بيفتد و دچار خِذلان شود. به فرموده‌‌‌‌ى امام، دوست تو نبايد به جهت ديدن چند عيب، تو را به چشم پستى نگاه كند؛ يعنى انسان نبايد از دوست خود توقّع عصمت داشته باشد؛ زيرا انسان‌‌‌‌ها در معرض خطا هستند.