قالَ أميرُالمؤْمنين‌‌‌‌عليه السلام:
«آلَةُ الرِّئاسَةِ سِعَةُ الصَّدر.» (۴۶)
«ابزار رياست سعه‌‌‌‌ى صدر است. »
دريادلى و عظمت روح براى مدير لازم است.
«زَينُ الرِّئاسَةِ الإْفضال. » (۴۷)
«زينت رياست بيش از استحقاق بخشيدن است.»
بخشندگى در ابعاد مختلف مادّى و معنوى لازم است.
«حُسْنُ السِّياسَةِ يَسْتَديمُ الرِّئاسَة.» (۴۸)
«تدبير نيكو رياست را پايدار مى‌‌‌‌سازد. »
«آفَةُ الرِّئاسَةِ الفَخْر.» (۴۹)
«فخرفروشى، آفت رياست است. »