بسم‌‌اللَّه الرّحمان الرّحيم
 به مقتضاى « وَ أْتوا الْبُيوتَ مِنْ أبْوابِها » : « از درهاى خانه‌ها به آن‌ها داخل شويد » ، بايد هر كارى را از راهش وارد شويد و انجام دهيد. از هر راهى كه ممكن است، در راه حفظ مزاج بكوشيد وگرنه ميليون‌ها نفر كه بايد از راه‌‌نمايی‌‌هاى شما استفاده كنند محروم خواهند شد.
 از كلمه‌‌ى ميليون‌ها نفر، تعجّب نكنيد. آرى، ميليون‌ها نفر؛ چون می‌‌توانيد يك دبير خوب بشويد و در دوره‌‌ى عمر لااقل هزار نفر را تربيت كنيد كه پس از گذشتن زمانى، اين عدّه هزارها خواهند شد كه همه اهل تقوا و صلاح و با خداى خود آشنايند و در مقابل، در نتيجه‌‌ى يك مسامحه‌‌ى كوچك در امر مزاج، يا در جوانى در دامن مرگ خواهيد افتاد يا گرفتار يك زندگى بدتر از مرگ خواهيد شد.
به خدا می‌‌سپارم‌‌ات. اميدوارم از دعا فراموش‌‌ام نكنى.
۱۶/۱۱/۵۰