بسم‌‌اللَّه الرّحمان الرّحيم
 از خداوند عالم، توفيق و سعادت آن فرزند گرامى را خواستارم.
 با اين كه بحمدِاللَّه- توجّه داريد، باز هم عرض می‌‌كنم: سخت‌‌ترينِ علوم، علم زندگى است – كه انسان بداند انرژى خود را كجا و چگونه مصرف كند در غير اين‌‌صورت و با يك لحظه غفلت، يك عمر ندامت و پشيمانىِ غيرقابل جبران خواهد داشت.
 واقعاً انسان موجود عجيبى است. از خداوند عالم بخواهيد كه در همه‌‌حال راه‌‌نمايى فرمايد تا هم راه را پيدا كنيم و هم ديگران را نجات دهيم:
اى بی‌‌خبر! بكوش كه صاحب خبر شوى
تا راه‌‌بين نباشى، كىْ راه‌‌بر شوى؟
كاملاً متوجّه اين مطالب باشيد و آن‌ها را كوچك نشمريد!
۲۵/۲/۵۱