بسم‌‌اللَّه الرّحمان الرّحيم
 فرزند گرامى، اميد است كه هميشه‌‌ى اوقات خوش و خرّم باشيد.
بهار گشت؛ ز خود عاشقانه بيرون آى
اگر ز خود نتوانى، ز خانه بيرون آى
ز سنگ، سبزه برآمد؛ به كوه، لاله دميد
چه مرده‌‌اى؟! تو هم از كنج خانه بيرون آى
 سعى كنيد با خوابيدن اوّل شب، بين‌‌الطّلوعَين را بيدار باشيد و تنها قدم بزنيد و چند آيه قرآن بخوانيد و البتّه در قرآن تفكّر كنيد.
التماس دعا دارم.
۲/۲/۵۱