بسم‌‌اللَّه الرّحمان الرّحيم
 فرزند عزيزم ، سعى كنيد كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَسّال باشيد. اگر چنين شديد، ضعف اعصاب و زخم‌‌معده نمی‌‌گيريد و اگر نشديد، به  همه‌‌ى امراض مبتلا خواهيد شد؛ نه تنها امراض جسمى؛ بلكه روحى.
 به هر جهت، خوش باش و طور معيّنى را در نظر نگير كه اگر نشد، ناراحت شوى. مسلّماً با اين وضع در تمام عمر ناراحت نخواهى شد و در غير اين صورت، دائماً در جهنّم خواهى بود.
چو دى رفت و فردا نيامد پديد
يك امشب به شادى ببايد بُريد
× × ×
اين يك دمِ نقد را به عشرت گذران
از رفته مينديش و ز آينده مترس
۲/۱۱/۵۱