بسم ‏اللَّه الرّحمان الرّحيم‏
  فرزند عزيزم اميد است كه مزاج شريف عالى را كسالتى نباشد. آقاى بهنوا را ملاقات كردم، گفتند، سرماخوردگى جناب‏عالى رفع شد. خيلى خوش‏وقت شدم از خداوند عالم سلامت و توفيق آن يگانه ‏ى ارجمند را خواستارم. مواظب باشيد و نظم امركم فراموش نشود؛ چون با حساب دقيق نشانى مى ‏دهد كه فقط مردمان منظّم در زندگى موفّق هستند. آرى در اين عمل مواجه با فقهاى غير خواهيد شد، ولى فرمايش مولى را بايد بر هر چيز ترجيح داد و جمع بين ضدّين نمى‏ شود. هم پيرو على‏ عليه السلام‏ بود و هم از حرف و ملامت مردم بترسيم كه چرا آقاى كرباسچيان ساعت ۸ شب مى‏ خوابد و چرا در جلسه‏ ى ما حاضر نمى‏ شود و… الخ بارى از دعا فراموشم مكن.
                                                          خدا حافظ و يار و مددكار تو باشد
                                                                          ۲۰/۹/۴۸