بسم‏ اللَّه الرّحمان الرّحيم‏
به عرض عالى مى ‏رساند. اميد است كه هميشه‏ ى اوقات در پناه حضرت احديّت خوش و خرمّ باشيد. هر نامه‏ اى كه از جناب‏عالى مى‏ رسد بلافاصله جواب مى ‏دهيم. نمى‏دانم چرا جواب نامه ‏هاى اوّل شما نرسيده، بارى روش اين است اگر تأخيرى هست از پُست است از ما نرنجيد. مواظب باشيد همه‏ ى نيروهاى خود را متمركز در درس كنيد شايد روزى براى مسلمان‏ها يك حاج سيّد جوادى شويد. جلسات مذهبى و مطالعات مذهبى به مقدار كافى ديده ‏ايد و پس از طىّ دوره‏ ى دانشگاه ممكن است تكميل شويد. آرى با همين پايه‏ ى دينى اگر يك دبير شيمى قوى باشيد ممكن است جهانى را روشن كنيد، ولى اگر فقط يك ليسانسه ى شيمى باشيد معلومات دينى قوى هم داشته باشيد در يك مدرسه‏ ى دولتى يا يك مدرسه‏ ى ملّى پست بايد تدريس كنيد و كوچك‏ترين اثر وجودى نخواهيد داشت.
على‏ اىّ‏ حال نيروهاى شما محدود و علم نامحدود. اگر اين محدود را هم مقدارى تلف كنيد چه خواهد شد. خوب توجّه كنيد نزديك‏ترين دوست شما آقاى… است. ايشان هم از خطا مصون نيست. بحمداللَّه خداوند عالم به پسر بزرگ من هم هوش و فهم مستقيم داده كه بفهمد و هم شجاعت و قدرت روحى كه تحت تأثير كسى قرار نگيرد. مواظب باش.
۲۵/۷/۴۸