بسم‏ اللَّه‏ الرّحمان‏ الرّحيم‏
 با كمال احترام. اميد است هميشه خوش و خرّم باشيد. درباره‏ ى غذاى دانشگاه اگر طورى است كه ظهرها با شركت در غذاى دانشگاه و خوردن حاضرى در شب‏ها ضررى به مزاج شما نمى‏ خورد شركت كنيد و اگر مى‏ توانيد خودتان غذا بپزيد. به همشيره گفته بوديد چون پدرم از غذاى دانشگاه منع‏م كرده فقط حاضرى مى‏ خوردم. اگر حقير منع كردم، گفتم خودتان غذا بپزيد، حال كه نمى‏ توانيد، از غذاى دانشگاه استفاده نماييد. كسى كه عادت به خوردن گوشت كرده اگر يك‏سره ترك كنيد به عوارض عجيب عصبى مبتلا مى‏ شويد. خلاصه بايد هرطور كه صلاح است اقدام فرماييد. البتّه بهترين راه آن است كه خودتان غذا بپزيد و چنان‏چه ممكن نيست ظهرها را در دانشگاه و شب‏ها را حاضرى بخوريد، ولى روزهايى شركت كنيد كه سرخ‏ كرده ندارند. مثلاً روزی که چلوكباب به عنوان غذا داده می شود، شركت كنيد. عزيزم زحمت تهيّه‏ ى غذا براى حفظ سلامتى مهم نيست.
 رنج راحت‏دان چو مطلب شد بزرگ‏
گر گلّه توتياى چشم گرگ‏
 افرادى كه مانند آقاى بروجردى به مقامات عاليه علمى نايل مى‏ شوند كسانى هستند كه مواظب مزاج خودشان بوده ‏اند. در سنّ شما ممكن است آثار شوم تغذيه‏ ى ظاهر نشود ولى پس از گذشتن چند سالى عوارض سختى به وجود مى‏ آيد كه با هيچ دوا و دكترى رفع نخواهد شد. بارى خيلى مواظب باشيد طورى نشود كه به آن مرد گفتند: از بام نيفتى، پس ‏پس رفت و از آن‏طرف افتاد. بين افراط و تفريط باشيد. معتدل باشيد. صراط مستقيم راهى است بس خطرناك و مشكل. مراقب خودتان باشيد كه از عمر ضرر نكنيد.
                                                          شما را به خدا مى‏ سپارم.
                                                                          ۲۰/۸/۴۷