در نتیجه‌‏ى این آموزش وقتى پدرها و مادرها می‌دیدند فرزندشان بسیار مؤدّب شده و با احترام با آنان رفتار مى‏کند؛ مدرسه را طرف‏دار خود دانسته به مدرسه علاقه‌‏مند می‌‏شدند و برنامه‏‌هاى مدرسه را عمل می‌کردند.