عمل به این سفارش‏ها علاوه بر سلامت جسمى، اثرات مفید روحى داشت و محیط مدرسه را امن می‌کرد؛ چرا که وقتى شکم در نظرِ شاگرد پَست شد، براى خریدن خوراکى از جیب رفیقش پول برنمی‌داشت.