چون دانش‌‌آموزان بيشتر وقتشان را در خانه مى‌‌گذرانند و بيشترين تأثير را از پدر و مادر مى‌‌گيرند، اگر بخواهيم دو شخصيّتى نشوند و زحمات مدرسه هدر نرود، بايد پدر و مادرِ آن‌‌ها را در مسائل تربيتى با مدرسه هم‌‌آهنگ كنيم تا مخالف برنامه‌‌هاى تربيتى مدرسه عمل نكنند. به اين‌‌جهت بايد در طول سال تحصيلى براى پدر و مادرها جلسات منظّمى تشكيل دهيم.
 پدر و مادرى كه تربيت ندارند و از مطالب تربيتى بيگانه‌‌اند، نمى‌‌توانند فرزند مؤدّبى داشته باشند؛ چون امكان ندارد كسى كه چيزى را ندارد آن را به ديگرى بدهد.
 ذات نايافته از هستى بخش‌‌
كى تواند كه شود هستى‌‌بخش؟
 در اين جلسات بايد سه موضوع را براى اوليا مطرح كرد: اوّل، مسائل لطيف روحى و معنوى كه بايد افرادى وارسته آن‌‌ها را براى پدر و مادرها بيان كنند تا به دنيا بى‌‌اعتنا شوند و اسير مادّيّات نباشند. پيامبر اكرم‌‌صلى الله عليه وآله وسلم‌‌فرمودند:
 «حُبُّ الدُّنْيا رَأْسُ كُلِّ خَطيئَة.»(۶۶)
 «دوستى دنيا سرآمد همه‌‌ى گناهان است.»
 پدرى كه غرق افكار مادّى و پول‌‌پرستى است چنان‌‌كه وقتى فرشى را به خانه مى‌‌آورد، از خوش‌‌حالى مى‌‌رقصد و مادرى كه غرق تجمّل و مُدگرايى است به‌‌طورى‌‌كه اگر جواهراتش دزديده شد، سكته مى‌‌كند آيا مى‌‌توانند يك انسان مفيد و وارسته بسازند؟
 مسلّماً به حكم كُلُّ إناءٍ يَتَرَشَّحُ بِما فيه (از كوزه همان برون تراود كه در اوست.)، اگر به فرزندى كه در دامن اين پدر و مادر بزرگ شود، بگويند: فلان شخص از گرسنگى مى‌‌ميرد، مى‌‌گويد: به من چه ربطى دارد؟ من بايد تأمين آتيه كنم!
 پس اگر بخواهيم دانش‌‌آموزانى بزرگوار و وارسته تربيت كنيم، بايد بى‌‌ارزشى دنيا را براى پدران و مادران مطرح كنيم و به آنان بگوييم: چه بخواهيد و چه نخواهيد، يك روز شما را رو به قبله مى‌‌كشند و چانه‌‌تان را مى‌‌بندند و با آمبولانس به غسّال‌‌خانه و گورستان مى‌‌برند و بچّه‌‌هايى هم كه عمرى برايشان جان كنديد تا ثروتى براى آنان بگذاريد، به فكر شما نخواهند بود.
 غمِ خويش در زندگى خور كه خويش‌‌
به مرده نپردازد از حرصِ خويش‌‌
 نمى‌‌گوييم: پول نداشته باشيد؛ بلكه مى‌‌گوييم: به آن دل مبنديد تا بتوانيد از آن در راه خدا براى آخرتتان استفاده كنيد.
 مرحوم آقاى شالچيان ميليون‌‌ها تومان براى تأسيس مدرسه‌‌ى نيكان خرج كرد و منشأ تربيت صدها دكتر و مهندس متديّن شد. او در يك خانه‌‌ى محقّر با چند فرش كهنه زندگى مى‌‌كرد. اگر ميل داريد فرزندانتان سعادتمند، دانشمند و براى جامعه مفيد باشند، بايد دين داشته باشند و اگر بخواهيد دين داشته باشند، بايد شما دين داشته باشيد و در بند مادّيّات نباشيد. كسى كه دين و تقوا ندارد و در مقابل پول كوچك مى‌‌شود و زانو مى‌‌زند و خدا و قبر و قيامت را فراموش مى‌‌كند، آيا مى‌‌تواند فرزندى متديّن و باايمان تربيت كند؟ آرى، انسان است كه مى‌‌تواند انسان بسازد. بنابراين اوليا بايد امور مادّى را در نظر بچّه‌‌ها كوچك و بى‌‌اهمّيّت جلوه دهند؛ چون بچّه‌‌اى كه پول در نظرش بزرگ باشد، در آينده، به دزدى و خيانت مبتلا خواهد شد.
 بخش دوم از مطالبى كه بايد تذكّر داده شود، مسائل تربيتى با مبانى صحيح است كه بايد متخصّصان مسائل علوم تربيتى براى پدرها و مادرها بيان كنند و چون مادرها بيشتر از پدرها با فرزندشان در خانه بوده و با مشكلات تربيتى و رفتارى آن‌‌ها برخورد دارند و براى حلّ آن‌‌ها و داشتن فرزند خوب، بيشتر به مسائل تربيتى توجّه مى‌‌كنند، بايد مطالب تربيتى را با بيانات مختلف براى آنان شرح داد.
 در ضمن بايد مقرّرات و آيين‌‌نامه‌‌ى مدرسه را در شهريور ماه براى اولياى دانش‌‌آموزانى كه اوّلين سال است كه به اين مدرسه مى‌‌آيند، در طىّ جلسه‌‌اى بيان كرد؛ چون اگر اين مقرّرات را ندانند، ناهم‌‌آهنگى فرزند آنان با ديگر شاگردان زحمت‌‌هاى مدرسه را از بين مى‌‌برد؛ مثلاً بايد به اوليا گفت: مدرسه را در نظر بچّه‌‌ها كوچك نكنيد و اگر اعتراض و انتقادى داريد، آن را با مدرسه در ميان بگذاريد؛ مسلّماً مسؤولان مدرسه خود را معصوم نمى‌‌دانند و اگر دوستانه اين اشكالات را بگوييد، مطمئناً آن را مى‌‌پذيرند و در رفع آن مى‌‌كوشند.
 اگر در اين جلسه بعضى از اوليا نيامدند، بايد جلسه‌‌ى ديگرى تشكيل داد و مطالبى را كه در جلسه‌‌ى اوّل گفته شد، براى آن‌‌ها بازگو كرد و اگر باز هم عدّه‌‌اى نيامدند، بايد براى آن‌‌ها جلسه‌‌ى ديگرى ترتيب داد. اين دقّت براى آن است كه حتّى اگر يك نفر از اوليا با مقرّرات مدرسه آشنا نباشد و فرزندش ندانسته خلاف‌‌هايى را مرتكب شود، خلاف او، روى دانش‌‌آموزان ديگر اثر مى‌‌گذارد و زحمت مدرسه به‌‌هدر مى‌‌رود و ممكن است به اخراج آن دانش‌‌آموز منجر شود. لذا بايد خيلى دقّت نمود تا تمامى امور انضباطى مدرسه به همه‌‌ى اولياى تازه‌‌وارد گفته شود.
 پيامبر گرامى‌‌صلى الله عليه وآله وسلم‌‌فرمودند:
 «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إذا عَمِلَ عَمَلاً أحْكَمَه.»(۶۷)
 «خدا دوست دارد كه هر كس كارى مى‌‌كند، آن را صحيح و محكم انجام دهد.»
 محكم‌‌كارى كه محبوب خداوندِ عالَم است در اين‌‌جا اين است كه نگذاريم حتّى يك نفر از اولياى دانش‌‌آموزان از مقرّرات مدرسه بى‌‌اطّلاع بماند.
 موضوع سومى كه بايد گفته شود سير فعّاليّت‌‌هاى آموزشى و مسائل انضباطى است كه معلّمان راهنما بايد براى اوليا بيان كنند.