تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ»(۶۸)
 «در كارهاى نيك به يك‌‌ديگر كمك كنيد.»
 از اين آيه استفاده مى‌‌شود كه كارهاى نيكِ ريشه‌‌اى و بنيادين بدون كمك و هم‌‌كارى ديگران به نتيجه نمى‌‌رسد و چون انسان حبّ نفس دارد و فرزند خود را پاره‌‌ى تن خود مى‌‌داند، به تربيت او علاقه‌‌مند است و به مدرسه‌‌ى فرزندش كمك مى‌‌كند. بنابراين، بايد در كارهاى مدرسه از اوليا كمك گرفت.
 ما وقتى خواستيم ظهرها در مدرسه ناهار بدهيم، بعضى از اوليا در تهيّه‌‌ى موادّ غذايى خوب و سالم به قيمت ارزان اقدام كردند.
 هم‌‌چنين فروشگاه مدرسه ابتداى هر سال، لوازم‌‌التّحرير مناسب و ارزان را از پدرهايى كه در اين شغل هستند تهيّه مى‌‌كرد و در اختيار دانش‌‌آموزان مى‌‌گذاشت.
 در صورت امكان، چند نفر از اولياى متديّن و دل‌‌سوز و مؤمن به مدرسه، امور مالى مدرسه را در اختيار بگيرند تا مدير با خيالِ راحت به مسائل آموزشى و تربيتى بپردازد. مرحوم آقاى روزبه براى اين‌‌كه ذهنش به مسائل مالى آلوده نشود، شهريّه‌‌ى دانش‌‌آموزان را قبول نمى‌‌كرد و مى‌‌گفت آن را به مسؤول امور مالى بدهند.