بسم الله الرحمن الرحیم

 

در عراق من در نظر داشتم كه اگر ایران آمدم با مؤسساتی كار بكنم، یكی از آن ها مدارس علوی بود . ایران كه آمدم دیدم كه مدرسه‌ی علوی از لحاظ علوم روز درجه‌ی یك است و آقای علامه تربیت اخلاقی جوان ها را خوب انجام می‌دهد و آن ها را در مقابل فساد های جامعه محكم بار می‌آورد.

ایشان در اوائل، هفته ای یك ساعت می‌آمدند باهم صحبت می‌كردیم كه افكار و عقاید صحیح را چگونه باید به دانش آموزان داد و تربیت دینی چه طور باید باشد. دیگر تماس زیادی با ایشان نداشتم.

ایشان خودش مدرسه بود. صبح ها قبل از همه‌ی معلمین در مدرسه حضور داشت. ساده زیستی ایشان باعث شده بود افراد مؤمن و نیكوكار مانند مرحوم حاج سید یوسف شالچیان به مدارس ایشان كمك كنند.

والسلام