در این بخش، مصاحبه‌هایی که با یاران، نزدیکان و شاگردان استاد درباره‌ی ایشان انجام شده، قرار دارد و به مرور زمان، بارگذاری آن‌ها تکمیل می‌گردد.

آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی (ره) 

(از دوستان استاد)

حجة الاسلام سید فخرالدین شوشتری 

(دبیر دبیرستان علوی)

علامه سید مرتضی عسکری (ره)

(از دوستان استاد)

حجة الاسلام شیخ عباس اخلاقی (ره)

(شاگرد استاد در قم)

حجة الاسلام سید علی اکبر حسینی

(مدیر دبستان علوی)

دکتر علی گل زاده غفوری (ره)

(همکار استاد)

حجة الاسلام سید محمد موسوی نسب

(از دوستان استاد)

آیة الله شیخ جعفر سبحانی

(از دوستان استاد)

حجة الاسلام شیخ یحیی عابدی

( دبیر دبیرستان علوی ) 

حجة الاسلام شیخ محمد حسین رفیعی

(معلم دبستان علوی)

حجة الاسلام شیخ حسن پهلوانی تهرانی

(شاگرد استاد در قم)

آیت الله شیخ مرتضی تهرانی

(از دوستان استاد)

حجة الاسلام شیخ محمدحسین بهجتی (ره)

 (از دوستان استاد)

حجة الاسلام سید مرتضی موسوی

(دبیر دبیرستان علوی)

حجة الاسلام شیخ محمد شریف مهدوی (ره)

(دبیر دبیرستان علوی)

آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی (ره)

(از دوستان استاد)

آیت الله سید محمد عزالدین حسینی زنجانی

(از دوستان استاد)

آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی (ره)

( از دوستان استاد )

حجة الاسلام سید جمال الدین دین پرور

(شاگرد استاد در قم)

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

( از دوستان حوزوی استاد )

آیت الله شیخ محیی الدین حائری شیرازی

(از دوستان استاد)

خانم حبیبی

( مدیر دبیرستان رضویه )

خانم ریاحی

( مدیر دبیرستان یمین (فخریه) و راهنمایی هدی  )

خانم طریحی

( موسس و مدیر مدرسه ی شكوفه )

دکتر سید حسن هادی صادق

( دبیر دبیرستان علوی )

آقای امیرعبدالله کرباسچیان

( اخوی استاد )

آقای حاج حسین وارسیان (ره)

( خواهر زاده ی استاد )

آقای حاج سید محسن زاهدی

( معلم دبستان علوی )

آقای سید یوسف عدالتی علوی 

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای حاج ابوالفضل کرد احمدی (ره)

(عضو هیات مدیره‌ ی موسسه ی علوی)

دکتر سید علی سبحانیان

شاگرد و پزشک استاد )

آقای سید هادی محدث

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای فضل الله شمس زاده

(دبیر دبیرستان علوی)

دکتر غلامحسین شکوهی (ره)

(پدر علوم تربیتی ایران)

مهندس سید صادق مجمریان

( دبیر دبیرستان علوی )

آقای حاج علی محّمدی اردهالی 

( از دوستان استاد )

آقای حاج عباس رحیمیان (ره)

(مدیر دبستان علوی شماره یک)

دکتر محمد اطهاری

( شاگرد و پزشک مشاور استاد )

آقای مصطفی داودی

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای حاج محمود لولاچیان

(عضو هیئت مدیره ی دبستان علوی)

آقای سید محمد زاهدی

(از همسایگان استاد)

دکتر رحیم دولتی

( معلم مدرسه ی نیکان )

آقای علی تهرانی فر

(از دوستان استاد)

حجة الاسلام سید حسین حسینی

(از دوستان استاد)

آیت الله شیخ محمدباقر باقری کنی

(از دوستان استاد)

خانم توحیدی

از مؤسسین مدرسه ی طلوع و راه شایستگان  )

خانم زعفرانی

( مدیر مدرسه ی ستوده )

خانم حریری

( از همکاران مدرسه‌ی طلوع )

آقای سید احمد زاهدی (ره)

( از کسبه ی محل )

آقای محمدرضا علیرضایی

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای ابوالقاسم امیری نیکو

( همسایه ی استاد )

حاجیه خانم فاطمه کرباسچیان (نیکومنش)

( هم شیره ی استاد )

دکتر علی مدرسی

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای سید قدرت الله شاه مرادی

(دبیر دبیرستان علوی)

آقای حاج سید ناصر خرازی 

( داماد استاد )

دکتر سید محمد باقر اخوی راد

(شاگرد و پزشک استاد)

دکتر سید کاظم فروتن

( شاگرد و پزشک استاد )

آقای محمد نوری

( دبیر دبیرستان علوی )

آقای مهدی احسانی 

( دبیر دبیرستان علوی )

آقای حاج‌ جعفر خرازی (ره) 

( مدیر دبستان علوی شماره دو )

دکتر محمد حسین حریرچیان

(شاگرد و پزشک استاد)

آقای حاج احمد کاشانی وحید

( عضو هیات مدیره ی موسسه ی علوی )

آقای حاج جعفر حبیبی دوست

( داماد استاد )

آقای سید علاء میرمحمد صادقی

(عضو هیات مدیره‌ ی موسسه ی علوی)

مهندس علی اصغر روغنی زاد

(دبیر دبیرستان علوی)

مصاحبه آقای رضا نیکومنش 

(خواهرزاده استاد و از مؤسسین مدرسه هدی)

حجة الاسلام شیخ مهدی قاضی خرم آبادی (ره)

(شاگرد استاد در قم)

آیت الله شیخ محمدرضا مهدوی کنی

(از دوستان استاد)

خانم اکبری

( مدیر دبیرستان طوبی )

خانم کیان پور

( مدیر دبستان فخریه )

خانم بصیری

( مدیر دبیرستان فضیلت )

خانم رئیس‌قاسم

( دبیر مدرسه‌ی روشنگر )