دوای تو

ارسال شده در: گفتارها | ۰

1-1

دوای تو در وجود توست و نمیدانی، درد تو از خود توست و نمیبینی…

علامه کرباسچیان در نامه ی نخست کتاب رسائل یک، میفرمایند: “اگر خداوند عالم لطف بفرماید و معنای این شعر مولا غلی علیه السّلام را درک کنیم، اولین قدم برای حل مشکلات است؛ زیرا اگر به دانشته های خودمان عمل کنیم- با هر قدمی که برمیداریم، پیش پای ما روشن میشود و میتوانیم قدم بعدی را هم برداریم و اگر فهمیدیم و عمل نکردیم، مثل آن است که فانوسی در دست داشته باشیم و حرکت نکنیم و در این صورت امکان ندارد به مقصد برسیم.”