مرده واقعی، مرده زنده هاست…

ارسال شده در: گفتارها | ۰

6

ءِ

هر که از دنیا رفت و راحت شد  مرده نیست، بلکه مرده، مرده زنده هاست- یعنی کسی که در بین زندگان باشد ولی در واقع روحش مرده است. مرده آن است که با حزن و اندوه زندگی میکند و دل گرفته و نا امید است. دلهایی که سامان گرفته اند، دیگر بازیچه حوادث نمیشوند و بحران نمیبینند. استاد گرانقدر جناب علامه کرباسچیان در نامه سوم رسائل یکم به مخاطبش میفرماید: “باید از گم شدن و کم شدن نترسی. گم شدن که برای تو معنی ندارد، اما شاید از کم شدن بترسی.”

لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ……………….إنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
إنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيشُ ذَلِيلاً…………………. سَيِّئًا بالُهُ قليلَ الرَّجا