در همه حال یکسان است…

ارسال شده در: گفتارها | ۰

آری، نشانه یک انسان بزرگ این است که در همه حال یکسان باشد؛ یعنی روزی که میلیون ها سود کند با روزی که همین قدر ضرر، فرقی در حالش نشود. مسلما کسی که از سود شاد میشود از زیان نیز … ادامه

دوای تو

ارسال شده در: گفتارها | ۰

دوای تو در وجود توست و نمیدانی، درد تو از خود توست و نمیبینی… علامه کرباسچیان در نامه ی نخست کتاب رسائل یک، میفرمایند: “اگر خداوند عالم لطف بفرماید و معنای این شعر مولا غلی علیه السّلام را درک کنیم، … ادامه

یُؤتِی الحکمة مَن یَشا

ارسال شده در: گفتارها | ۰

خداوند حکمت را به هر که بخواهد میبخشد و به هر کس حکمت داده شد، خیر زیاد به او عنایت شده است. اگر بپرسی این حکمت چیست؟ میگویم واقع بینی است؛ نه خواندن اسفار و شرح اشارات و آشنا شدن … ادامه