دوای تو

ارسال شده در: گفتارها | ۰

دوای تو در وجود توست و نمیدانی، درد تو از خود توست و نمیبینی… علامه کرباسچیان در نامه ی نخست کتاب رسائل یک، میفرمایند: “اگر خداوند عالم لطف بفرماید و معنای این شعر مولا غلی علیه السّلام را درک کنیم، … ادامه

یُؤتِی الحکمة مَن یَشا

ارسال شده در: گفتارها | ۰

خداوند حکمت را به هر که بخواهد میبخشد و به هر کس حکمت داده شد، خیر زیاد به او عنایت شده است. اگر بپرسی این حکمت چیست؟ میگویم واقع بینی است؛ نه خواندن اسفار و شرح اشارات و آشنا شدن … ادامه

1 2